DOKUMENTER

For å kunne gi en god nok vurdering, eller inngå samarbeid vil vi i Sparringspartner måtte ha tilgang på opplysninger som ikke i det daglige er tilgjengelig. Derfor trenger vi ditt samtykke. Hva dette går ut på finner du mer om på følgende link:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/

Samtykkeerklæring