LITT OM DEG

Hei, for at vi skal få til et tett og flott samarbeid må vi vite litt om deg. Disse opplysningene du sender her er selvsagt taushetsbelagt, og det vil kun være de du skal samarbeide med som vil lese dette.

Så flott om du skriver ned så detaljert som mulig, og har du vedlegg m.m. kan dette sendes i en egen epost til post@sparringspartner.site